Vindusviskeren

Når regnet øser ned og du setter på pusseren sendes det strøm fra batteriet til pussermotoren gjennom et virvar av kontakter og styringsreleer. Motoren er en shuntmotor med permanentmagneter. Først gjennom sikringen, bryteren og gjennom et rele og ut til motoren gjennom en motstand som reduserer hastigheten eller forbi dersom du velger full hastighet. Intervall virker slik at du setter bryteren på intervall og strømmen går inn i en styringsenhet der noen kondensatorer lades opp og forsinker strømmen til motoren slik det blir et opphold mellom slagene. Dette kan være trinnløst slik at du selv kan bestemme hvor lang tid det skal være mellom hvert slag.