TENNPLUGGEN

Det er tennpluggen som sørger for at den komprimerte bensin/luftblandingen antennes. Den skal klare dette uansett klimaforhold og tåle mange timers kjøring med maksimal belastning av motoren. Tennpluggen er oppbygd av forskjellige metaller og har keramisk isolasjon. Keramikken skal isolere midtelektroden mot overslag. Varmetallet på tennpluggen er et mål på pluggens termiske belastbarhet. Lavt varmetall betyr en kald plugg med høy varmeleding gjennom den korte isolatorfoten, trimmede racingmotorer ol. trenger slike plugger. Høyt varmetall er varm plugg med lav varmeleding gjennom en lang isolatorfot, for vanlige bruksmotorer. Ved feil varmetall vil vi få en bil som fusker på grunn av sot eller at pluggen blir deformert og i verste fall smelter elektrodene. Ved å kikke på en tennplugg kan vi danne oss et bilde av motorens tilstand. F.eks brunt loddent eller skallaktig belegg på elektrode og isolator indikerer oljeforbruk.

color="#fff8c3"