Startsperre (immobilisator)

For å hindre at uvedkommende prøver å starte bilen med tjuvkobling eller lignende har de fleste nyere biler en startsperre. Ved hjelp av en ”transponder” som sitter inne i nøkkelen vil ingen andre nøkkel kunne brukes, bare de som er kodet til styreenheten. Ved tenning på må koden fra nøkkelen passe med den koden som er i startsperren. Er koden feil vil ikke motoren starte, startmotoren kobles fra eller bensinpumpa leverer ikke bensin og i noen tilfeller kobles tenningen og de elektriske innsprøytingsventilene ut. En lampe tennes for å vise at feil nøkkel sitter i tenningslåsen. Ved skifting av nøkkel må denne programmeres på verkstedet før den kan tas i bruk.