Sikringen

For å hindre at komponenter i å trekke mer strøm enn de skal evnt. brenne fast, smelte ledninger og dermed lage brann i bilens elektriske anlegg setter vi inn sikringer i forskjellige størrelser. Strømmen blir veldig stor i en ledning når denne kortsluttes, opptil flere hundre ampere hvis kabelen er tykk nok. Sikringene er som regel smeltesikringer som smelter ved for eksempel 10 ampere 5 ampere osv. Da vil de andre strømkretsene være beskyttet dersom noe skulle skje med akkurat denne kretsen for eksempel høyre nærlys. Disse størrelsene er stemplet inn på sikringen. Man må aldri sette inn større sikringer en det som står i instruksjonsboka, det kan bli veldig dyrt på moderne biler.