Hornet også kalt blåsa

Denne arbeider elektromagnetisk. Du sender strøm gjennom en vikling rundt en magnetkjerne slik at den drar en fjærende membran ned og når den er nede blir strømmen brutt og den går opp igjen for så å gå ned igjen veldig fort og lager dermed lyden vi oppfatter som ” tuting”. Ofte er det et rele i kretsen, da hornet trekker forholdsvis mye strøm.